Jezus o hojności

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Bo odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie!

Jezus hojnie wynagradza  Łk 6,38

Nowości

“Literalna hermeneutyka”

z wykładów na dyspensacjonalnej Radzie na temat Hermeneutyki, 13-14 września 2016 Dosłowna...

Małe grupy

Dave DeWitt Kościół nowotestamentowy właściwie nigdy nie spotykał się w wielkiej...

Rzucanie naszych koron przed tronem Chrystusa?

Dave DeWitt W Biblii znajduje się tylko jedno miejsce, gdzie jest mowa o rzucaniu koron...